REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (2003)
Kancelarijski prostor
Pljevlja (2002)
OŠ "Salko Aljković"
Kolašin (2002)
Muzej
Barutana (2002)
OŠ "Savo Kažić"
Cetinje (2001)
Višenamjenska sala Gimnazije
Rijeka Crnojevića (2001)
OŠ "Boro Vukmirović"
Podgorica (2001)
Poslovni centar "Montecco"
Andrijevica (2000)
Hotel "Komovi"
Podgorica (2000)
Galerija ''Art''
Pljevlja (2002)
OŠ "Salko Aljković"
Kolašin (2002)
Muzej
Barutana (2002)
OŠ "Savo Kažić"
Cetinje (2001)
Višenamjenska sala Gimnazije
Rijeka Crnojevića (2001)
OŠ "Boro Vukmirović"
Podgorica (2001)
Poslovni centar "Montecco"
Andrijevica (2000)
Hotel "Komovi"
Podgorica (2000)
Galerija ''Art''
Bar (Luka) (1999)
Lučki objekti