REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Berane (2003)
J.U. "Vukadin Vukadinović"
Podgorica (2003)
Kancelarijski prostor
Pljevlja (2002)
OŠ "Salko Aljković"
Kolašin (2002)
Muzej
Barutana (2002)
OŠ "Savo Kažić"
Cetinje (2001)
Višenamjenska sala Gimnazije
Rijeka Crnojevića (2001)
OŠ "Boro Vukmirović"
Podgorica (2001)
Poslovni centar "Montecco"
Andrijevica (2000)
Hotel "Komovi"
Podgorica (2003)
Kancelarijski prostor
Pljevlja (2002)
OŠ "Salko Aljković"
Kolašin (2002)
Muzej
Barutana (2002)
OŠ "Savo Kažić"
Cetinje (2001)
Višenamjenska sala Gimnazije
Rijeka Crnojevića (2001)
OŠ "Boro Vukmirović"
Podgorica (2001)
Poslovni centar "Montecco"
Andrijevica (2000)
Hotel "Komovi"
Podgorica (2000)
Galerija ''Art''