REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (2000)
Galerija ''Art''
Podgorica (2006/2007)
Prva banka
Risan (2002)
OŠ "Veljko Drobnjaković"
Tivat (2000)
Kolektivni centar
Tuzi (2000)
OŠ "Mahmut Lekić"
Cetinje (2008 i 2014)
Vladin dom
Cetinje (2010)
Plavi Dvorac
Cetinje (2013)
Njegosev mauzolej na Lovćenu
Bar (Luka) (1999)
Lučki objekti
Bar (Luka) (1999)
Lučki objekti
Cetinje (1995)
Magacin i sušara "Savatrans"
Podgorica (2006/2007)
Prva banka
Risan (2002)
OŠ "Veljko Drobnjaković"
Tivat (2000)
Kolektivni centar
Tuzi (2000)
OŠ "Mahmut Lekić"
(1999)
Sanitarni čvorovi
Luka Bar (1998)
Poslovna zgrada
Budva (1997)
Pekara