REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (2006/2007)
Prva banka
Risan (2002)
OŠ "Veljko Drobnjaković"
Tivat (2000)
Kolektivni centar
Tuzi (2000)
OŠ "Mahmut Lekić"
Cetinje (2008 i 2014)
Vladin dom
Cetinje (2010)
Plavi Dvorac
Cetinje (2013)
Njegosev mauzolej na Lovćenu
Bar (Luka) (1999)
Lučki objekti
(1999)
Sanitarni čvorovi
Cetinje (1995)
Magacin i sušara "Savatrans"
Podgorica (2006/2007)
Prva banka
Risan (2002)
OŠ "Veljko Drobnjaković"
Tivat (2000)
Kolektivni centar
Tuzi (2000)
OŠ "Mahmut Lekić"
(1999)
Sanitarni čvorovi
Luka Bar (1998)
Poslovna zgrada
Budva (1997)
Pekara
Podgorica (1996)
Magacin gotovih proizvoda "Žitokombinat"