REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Cetinje (2001)
Višenamjenska sala Gimnazije
Rijeka Crnojevića (2001)
OŠ "Boro Vukmirović"
Podgorica (2001)
Poslovni centar "Montecco"
Andrijevica (2000)
Hotel "Komovi"
Podgorica (2000)
Galerija ''Art''
Podgorica (2006/2007)
Prva banka
Risan (2002)
OŠ "Veljko Drobnjaković"
Tivat (2000)
Kolektivni centar
Tuzi (2000)
OŠ "Mahmut Lekić"
Cetinje (2001)
Višenamjenska sala Gimnazije
Rijeka Crnojevića (2001)
OŠ "Boro Vukmirović"
Podgorica (2001)
Poslovni centar "Montecco"
Andrijevica (2000)
Hotel "Komovi"
Podgorica (2000)
Galerija ''Art''
Podgorica (2006/2007)
Prva banka
Risan (2002)
OŠ "Veljko Drobnjaković"
Tivat (2000)
Kolektivni centar
Tuzi (2000)
OŠ "Mahmut Lekić"