Preporuke

Mnogi su nas preporučili, učinite to i Vi
Arhitektonski atelje doo Podgorica - (2013)
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo - (2008)
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo - (2010)
Agencija za stanovanje doo - (2007 - 2009)
Crna Gora - Centar za održivi nivo - (2014)
Crna Gora - Glavni grad Podgorica - (2010)
Crna Gora - Ministarstvo kulture uprava za zaštitu kulturnih dobara - (2010 - 2011)
Crna Gora - Minitarstvo prosvjete i sporta - (2011)
Crna Gora - Minitarstvo prosvjete i sporta - (2012)
Crna Gora - Minitarstvo prosvjete i nauke - (2012)
Crna Gora - Minitarstvo prosvjete - (2012)
Crna Gora - Minitarstvo zdravlja - (2011)
Crna Gora - Prijestonica Cetinje - Direkcija za investicije i razvoj - (2013 - 2014)
Crna Gora - Direkcija javnih radova - (2010 - 2011)
EfelMotors doo - (2009)
Graal doo - (2009 - 2010)
International Management Group - (2006 - 2008)
Javno preduzeće Zelenilo Podgorica - (2006 - 2008)
Jota doo - (2008 - 2009)
JU Dom učenika i studenata Cetinje - (2010)
Luka Bar A.D. - (1997 - 2001)
Ljetopis doo - (2009)
Nacionalna biblioteka Crne Gore - (2007 - 2008)
Nacionalna biblioteka Crne Gore - (2010)
Nacionalna biblioteka Crne Gore - (2014)
Narodni muzej Crne Gore - (2010 - 2011)
Narodni muzej Crne Gore - (2008 - 2011)
Narodni muzej Crne Gore - (2013)
Narodni muzej Crne Gore - (2014)
Narodni muzej Crne Gore - (2014 - 2015)
ProMonte GSM - (2007 - 2008)
Švajcarska direkcija za razvoj i saradnju - (2000 - 2003)
United Nations Development Programme UNDP - (2012)
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo - (2017)
Arhitektonski atelje doo Podgorica - (2015)
Crna Gora - Direkcija javnih radova - (2016)
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teskocama u razvoju Budva - (2018)
JU Muzeji i Galerije Podgorice - (2013 - 2014)
Crna Gora - Ministarstvo Ekonomije - (2015)
Crna Gora - Ministarstvo Ekonomije - (2016)
Crna Gora - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - (2015 - 2016)
JU Muzeji i Galerije Podgorice - (2016)
Narodni muzej Crne Gore - (2018 - 2019)
Crna Gora - Opština Bar - Sekreterijat za imovinu, zastupanje i investiciju - (2017 - 2018)
Crna Gora - Opština Bar - Sekreterijat za imovinu, zastupanje i investiciju - (2018)
Crna Gora - Opstina Berane - Sluzba menadzera - (2014 - 2015)
Crna Gora - Opstina Budva - Sekreterijat za investicije - (2018)
Crna Gora - Opstina Tivat - Direkcija za investicije - (2017)
Crna Gora - Opstina Tivat - Direkcija za investicije - (2017) (2)
Crna Gora - Uprava javnih radova - (2018)
Crna Gora - Uprava javnih radova - (2019)
Crna Gora - Uprava za imovinu - (2018 - 2019)
Crna Gora - Uprava za imovinu - (2018)
Crna Gora - Uprava za zastitu kulturnih dobara - (2016 - 2019)
Zelenilo doo Podgorica - (2017)
Trg u Anovima

Sertifikati

Sistem menadžmenta OHSAS 18001 - 2007
Sistem menadžmenta EN ISO 14001 - 2015
Sistem menadžmenta EN ISO 9001 - 2015