REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (2019)
Poslovni prostor za udruzenje mladih sa hendikepom (adaptacija)
Podgorica (2019)
Kongresna sala (zgrada stare Vlade)
Podgorica (2019)
Ministarstvo Finansija (prilagodjavanje licima sa invaliditetom)
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana
Bar (2018)
Sportska dvorana "Topolica" (krov)
Podgorica (2018)
Resursni centar za djecu i mlade
Podgorica (2019)
Kongresna sala (zgrada stare Vlade)
Podgorica (2019)
Poslovni prostor za udruzenje mladih sa hendikepom (adaptacija)
Podgorica (2019)
Ministarstvo Finansija (prilagodjavanje licima sa invaliditetom)
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Cetinje (2012)
Muzička akademija (bivše englesko poslanstvo)
Bar (2018)
Sportska dvorana "Topolica" (krov)
Podgorica (2018)
Resursni centar za djecu i mlade
Podgorica (2017/2018)
Prilazna staza "Medun" tvrdjave
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića