REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (Medun) (2018)
Donja tvrdjava ''Medun''
Budva (2018)
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Podgorica (2017/2018)
Prilazna staza "Medun" tvrdjave
Petnjica (2017)
Zdravstvena stanica Petnjica
Bar (Luka) (2017)
Trafostanica TS35/10kv (krov)
Podgorica (2017)
Tvrdjava Ribnica
Murino (2017)
Dom Zdravlja Murino (Zamjena PVC bravarije)
Kolašin (2017)
Dom Zdravlja Kolašin
Andrijevica (2017)
Dom Zdravlja Andrijevica
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana
Podgorica (Medun) (2018)
Donja tvrdjava ''Medun''
Budva (2018)
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Petnjica (2017)
Zdravstvena stanica Petnjica
Bar (Luka) (2017)
Trafostanica TS35/10kv (krov)
Podgorica (2017)
Tvrdjava Ribnica
Murino (2017)
Dom Zdravlja Murino (Zamjena PVC bravarije)
Kolašin (2017)
Dom Zdravlja Kolašin