REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (2019)
Ministarstvo Finansija (prilagodjavanje licima sa invaliditetom)
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana
Bar (2018)
Sportska dvorana "Topolica" (krov)
Podgorica (2018)
Resursni centar za djecu i mlade
Podgorica (Medun) (2018)
Donja tvrdjava ''Medun''
Budva (2018)
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Podgorica (2019)
Ministarstvo Finansija (prilagodjavanje licima sa invaliditetom)
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Cetinje (2012)
Muzička akademija (bivše englesko poslanstvo)
Bar (2018)
Sportska dvorana "Topolica" (krov)
Podgorica (2018)
Resursni centar za djecu i mlade
Podgorica (2017/2018)
Prilazna staza "Medun" tvrdjave
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana