REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (Golubovci) (2023)
Nadstrešnica na tehničkom prolazu 4 ,,Aerodrom Podgorica,,
Cetinje (2023)
Dječji vrtić JPU ,,Zagorka Ivanović,, (sanacija krova i oluka)
Cetinje (2023)
Bivši vojni stan (sanacija krovnog pokrivača)
Podgorica (2023)
Ekonomski fakultet
Podgorica (2019)
Ministarstvo Finansija (prilagodjavanje licima sa invaliditetom)
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana
Podgorica (Golubovci) (2023)
Nadstrešnica na tehničkom prolazu 4 ,,Aerodrom Podgorica,,
Cetinje (2023)
Dječji vrtić JPU ,,Zagorka Ivanović,, (sanacija krova i oluka)
Cetinje (2023)
Bivši vojni stan (sanacija krovnog pokrivača)
Podgorica (2023)
Ekonomski fakultet
Podgorica (2019)
Ministarstvo Finansija (prilagodjavanje licima sa invaliditetom)
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana