REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana
Bar (2018)
Sportska dvorana "Topolica" (krov)
Podgorica (2018)
Resursni centar za djecu i mlade
Podgorica (Medun) (2018)
Donja tvrdjava ''Medun''
Budva (2018)
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Podgorica (2017/2018)
Prilazna staza "Medun" tvrdjave
Bar (2019)
Upravna zgrada "Port of Adria"
Podgorica (Stara Varoš) (2018/2019)
Kuća Rista Stijovića
Podgorica (2018/2019)
JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1 Jun"
Podgorica, Nikšić (2018/2019)
Izvodjenje radova na objektima Akcionog plana
Bar (2018)
Sportska dvorana "Topolica" (krov)
Podgorica (2018)
Resursni centar za djecu i mlade
Podgorica (Medun) (2018)
Donja tvrdjava ''Medun''
Budva (2018)
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Podgorica (2017/2018)
Prilazna staza "Medun" tvrdjave