REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (Golubovci) (2022/2023)
Dnevni boravak za stare
Podgorica (2019)
Poslovni prostor za udruzenje mladih sa hendikepom (adaptacija)
Podgorica (2019)
Kongresna sala (zgrada stare Vlade)
Budva (2021)
Info Punkt (izgradnja)
Podgorica (2021)
J.U. KIC ,,Budo Tomović,, (adaptacija)
Bar (2021)
Arhiepiskopska palata u Starom Baru (sanacija)
Cetinje (2022)
Izgradnja II faze saobraćajnica kroz Univerzitetski kompleks
Podgorica (2022)
Izrada tezgi u krugu stočne pijace
Podgorica (2020/2021)
Kapela u Golubovcima (izgradnja)
Podgorica (Golubovci) (2022/2023)
Dnevni boravak za stare
Podgorica (2019)
Poslovni prostor za udruzenje mladih sa hendikepom (adaptacija)
Podgorica (2019)
Kongresna sala (zgrada stare Vlade)
Budva (2021)
Info Punkt (izgradnja)
Podgorica (2021)
J.U. KIC ,,Budo Tomović,, (adaptacija)
Bar (2021)
Arhiepiskopska palata u Starom Baru (sanacija)
Cetinje (2022)
Izgradnja II faze saobraćajnica kroz Univerzitetski kompleks
Podgorica (2022)
Izrada tezgi u krugu stočne pijace
Podgorica (2020/2021)
Kapela u Golubovcima (izgradnja)