Usluge

01.Izgradnja, sanacija, rekonstrukcija i adaptacija objekata (bombeton@t-com.me)

Dugogodišnje iskustvo, mnogobrojni izgrađeni, rekonstruisani i sanirani objekti, kvalitetna i kvalifikovana radna snaga, mnogobrojni inženjeri, arhitekte i drugi profili visoko kvalifikovanog kadra, neophodna oprema, su garancija kvaliteta, pouzdanosti i tačnosti.

Siguran ključ - Zadovoljni Investitor

02.Restauracija objekata koji su pod zaštitom zakona (bombeton@t-com.me)

Preduzeće posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima izdatu od ministarstva kulture. U stalnom radnom odnosu imamo arhitektu konzervatora sa licencom. Dugogodišnje iskustvo na ovim vrstama radova i pozitivne preporuke od strane investitora nas preporučuju kao pouzdanog i kvalitetnog partnera.

03.Zastupanje i prodaja italijanskog brenda boja, fasada i dekoracija Oikos (prodaja@bombeton.me)

Od 1984 Oikos proizvodi ekološke premaze i boje na vodenoj bazi koje ne sadrže toksične supstance, štiteći na taj način životnu sredinu. njihovu filozofiju karakteriše odgovorno korišćenje prirodnih sirovina, kao i reciklaža otpada iz prirodnih materijala, poput kamena, mermera i travertina.