REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Podgorica (1996)
Kancelarije "Internorm"
Cetinje (1995)
Magacin i sušara "Savatrans"
Podgorica (1996)
Kancelarije "Internorm"
Cetinje (1995)
Magacin i sušara "Savatrans"