REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
(1999)
Sanitarni čvorovi
Luka Bar (1998)
Poslovna zgrada
Budva (1997)
Pekara
Podgorica (1996)
Magacin gotovih proizvoda "Žitokombinat"
Podgorica (1996)
Poslovni prostor "General Commerce"
Podgorica (1996)
Kancelarije "Internorm"
Cetinje (1995)
Magacin i sušara "Savatrans"
Podgorica (1996)
Magacin gotovih proizvoda "Žitokombinat"
Podgorica (1996)
Kancelarije "Internorm"
Podgorica (1996)
Poslovni prostor "General Commerce"
Cetinje (2008 i 2014)
Vladin dom
Cetinje (2010)
Plavi Dvorac
Cetinje (2013)
Njegosev mauzolej na Lovćenu
Cetinje (2015)
Centralna Biblioteka