REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Cetinje (2013/2014)
Vinski centar
Cetinje (2013/2014)
Bolnica ''Danilo I''
Cetinje (2014)
Dvorac Kralja Nikole
Berane (2014)
Biznis inkubator
Podgorica (2014)
Centar za djecu sa posebnim potrebama
Cetinje (2014)
Poslovno stambena zgrada
Cetinje (2014)
CNB
Cetinje (2013/2014)
Tržnica Cetinje
Cetinje (2012)
Muzička akademija (bivše englesko poslanstvo)
Cetinje (2014)
Reljef Crne Gore
Berane (2010)
Opšta bolnica
Cetinje (2013/2014)
Vinski centar
Cetinje (2013/2014)
Bolnica ''Danilo I''
Berane (2012)
OŠ ''Radomir Mitrović''
Cetinje (2014)
Dvorac Kralja Nikole
Berane (2014)
Biznis inkubator
Podgorica (2014)
Centar za djecu sa posebnim potrebama
Cetinje (2014)
Poslovno stambena zgrada