REFERENCE

27 godina uspjeha u građevinarstvu
Cetinje (2011)
Rezidencija Predsjednika ''Plavi Dvorac''